header photo

Landa Park

Levande Historie

Fortidslandsbyen Landa

Det levande museet ved Lysefjorden

(Siden vil bli oppdatert framover våren 2015.) 

Ny kontaktinfo vil komme snart.

Under utgravingane på 1980 og 1990- talet, blei det funne spor etter 250 hus, frå bronsealderen til jernalderen. I store delar av Landa si 2000 årige historie var det her ein levande landsby. Tre av husa, pluss eit lagerhus er rekonstruert slik at me i dag, fleire tusen år seinare kan sjå korleis dei første Fossanbuane budde. Arkeologane fann utruleg nok over 3000  funn. Alle besøkande på Landa skal nå få eit djupdykk i det folkelivet og dei aktivitetane som gjekk føre seg i tida før og etter Jesus fødsel.

Langhus Langhus

Kom og opplev, høyr forteljingane og delta i historiske aktivitetar.

Kjem du til Landa gjennom ei gruppe kan vi tilby mange spanande viking aktivitetar. Me tar imot grupper frå 10 personar til 200 under tak. Firma, skoler, bussgrupp, selskap, alle har ein spanande dag/kveld her i landsbyen vår! Sjå nærmare på nettstaden. Landa har og skjenkjeløyve og eige kjøkken.

I fortidslandsbyen kan du arrangere både store og små arrangement.  Me har også arrangert festivalar og leirar med opptil 700 deltakare. På det meste har der vore 1 400 personar på område på ei gong.
Landa har mange gode naboar. Som nærmaste nabo har me kulturhus og skule med symjebasseng, idrettshall, kafè, fotballbane og kino. Me grenser også til eit stort hestesenter som har over 50 hestar og ein fantastisk klatrevegg. Me samarbeidar med fleire aktørar i denne fantastiske kommunen, b.la. Lysefjordsenteret, Lysefjorden kajak, ribb båter, hurtigbåter, busser, overnattingstader m.m. Me kan laga flotte pakkar med mange kjekke aktivitetar og spektakulær natur.

Eit besøk på Landa tek deg ut på ei historisk reise lang tilbake i historia. Landa er den einaste landsbyen frå forhistorisk tid som er funnen i Noreg. På Landa har det budd menneske samanhengande i omtrent 2000 år, heilt til vikingtida.

Kontakt

Landsbyen

  • Trykk for større bilde: